struka(e): povijest, hrvatska
Brandt, Miroslav
hrvatski povjesničar
Rođen(a): Cerić kraj Vinkovaca, 2. III. 1914.
Umr(la)o: Zagreb, 20. VII. 2002.

Brandt, Miroslav, hrvatski povjesničar (Cerić kraj Vinkovaca, 2. III. 1914Zagreb, 20. VII. 2002). Povijest, zemljopis i latinski diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1948. Na istom je fakultetu doktorirao 1954. tezom Razvoj privrednih i društvenih odnosa u Splitu do kraja XIV. st. Specijalizirao arhivistiku i institucije feudalnog društva u Archives nationales i Collège de France u Parizu. U Zagrebu najprije radio kao knjižničar Sveučilišne knjižnice 1946., potom kao kustos Povijesnog muzeja 1946–47., suradnik u Arhivu JAZU 1947–49., asistent u Historijskom institutu JAZU 1949–52. te na Filozofskom fakultetu kao asistent 1952., docent 1957., izvanredni 1964. i redoviti profesor 1970–84., nakon čega je umirovljen. Osim toga, istodobno je predavao na Filozofskom fakultetu u Zadru, Pedagoškom fakultetu u Osijeku, kao i na poslijediplomskim studijima u Zagrebu i Dubrovniku. Obnašao je i neke druge dužnosti: tajnik Povijesnog društva Hrvatske, član uredništva Historijskoga zbornika 1948–51., urednik povijesnih izdanja izdavačkog poduzeća »Naprijed«, potpredsjednik Matice hrvatske 1959–71., prodekan Filozofskog fakulteta i dr. Kao znanstvenik dao je velik prilog proučavanju opće povijesti srednjega vijeka, baveći se istraživanjem tema socijalno-ekonomskog razvoja srednjovjekovnih komuna u Dalmaciji, poredbenom poviješću religija u srednjem vijeku, pitanjima preobrazbe kasnoantičkog socijalno-ekonomskog sustava u feudalni te problemom prijelaza iz feudalizma u kapitalizam. Rezultate svojih istraživanja objavljivao je u domaćim i inozemnim povijesnim časopisima (Historijski zbornik, Zbornik Filozofskog fakulteta u Zagrebu, The Slavonic Review, Internationales Jahrbuch für Geschichtsunterricht, Zadarska revija, Kairos i Dometi). Zanimao se i za književnost pa je napisao više eseja o najistaknutijim europskim književnicima XX. stoljeća, a okušao se i kao prevoditelj beletristike i povijesnih djela s francuskoga i njemačkoga. Važnija su mu djela: Wyclifova hereza i socijalni pokreti u Splitu krajem XIV. stoljeća (1955), Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka (1980, 1995²), Povijest Rusije u srednjem vijeku (1981), Izvori zla (1989).

Citiranje:

Brandt, Miroslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 28.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/brandt-miroslav>.