struka(e):
Bradford, William
američki tiskar i knjižar
Rođen(a): Leicestershire, 20. V. 1663.
Umr(la)o: New York, 23. V. 1752.

Bradford [bræ'dfəɹd], William, američki tiskar i knjižar (Leicestershire, 20. V. 1663New York, 23. V. 1752). Tiskarski je zanat izučio u Londonu, 1682. otišao je u Philadelphiju, gdje otvara tiskaru (1685) i knjižaru (1688). Objavio je jedan od prvih američkih almanaha Kalendarium Pennsilvaniense or America’s Messenger (1685), prvu liturgiju Anglikanske crkve American Book of Common Prayer (1710) te mnogobrojne političke spise i pamflete. Zajedno s Williamom Rittenhouseom i drugima pokrenuo je prvu tvornicu papira u Americi (1690). Kao kraljevski tiskar za kolonije 1693. odlazi u New York, gdje 1725. objavljuje prve newyorške novine, The New York Gazette, a 1730. prvu kartu New Yorka u bakrorezu.

Citiranje:

Bradford, William. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/bradford-william>.