struka(e): geografija, hrvatska

Bitoraj, planina u sastavu Velike Kapele, Gorski kotar; najviši vrh Bitoraj (Burni Bitoraj, 1386 m). Leži sjeveroistočno od Ličkoga polja i jugoistočno od Fužina. Pruža se u duljini od približno 8 km u dinarskome smjeru (sjeverozapad–jugoistok). Šumovita je i krševita (vrtače, jame, dolomitne hridi, dolovi, duboke snježnice). Obitavalište je visoke divljači (medvjed i dr.). Ondje se nalazi i Stupina jama (istražena do 413 m dubine). U blizini vrha je planinarsko sklonište »Bitorajka«.

Citiranje:

Bitoraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/bitoraj>.