struka(e): brodogradnja

barka (tal. barca < kasnolat. barca, prema lat. baris: egipatska brodica na vesla < grč. βᾶρıς, možda iz koptskoga barī: brodica).

1. Na istočnojadranskoj obali već od XIII. st. opći naziv za različite tipove manjih drvenih brodova (brodica), a u današnje doba za otvorene čamce na vesla, s jedrom ili pomoćnim motorom, ponegdje i za manji ribarski brod (barka ribarica, barka svićarica). U Dubrovniku su u XIV–XVIII. st. bile poznate barka šionica (ribarska), barka solarica (za prijevoz soli), barka bastašica (za prijevoz sipkoga tereta). U Statutu grada Kotora u XV. st. opći naziv za brod (barcha).

2. Najveći brod (čamac) u doba drvenih brodova, primjerice galija.

3. Drveno riječno plovilo: ribarska barka (za čuvanje i prijevoz žive ribe) i topovnjača (ratni brod na vesla).

4. Vrsta talijanskog čamca (barca), najpoznatiji u Tršćanskom zaljevu. Spominju se prema namjeni gradanska barka (barca di Grado), ribarska barka (barca piscatoria) i barka za prijevoz osoba (barca a traghetto).

Citiranje:

barka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/barka>.