struka(e): brodogradnja
ilustracija
BARK, Ban Mažuranić, rad C. L. Weytsa, Bakar, Gradski muzej

bark (engl. < starofranc. barque < kasnolat. barca, prema lat. baris: egipatska brodica na vesla < grč. βᾶρıς, možda iz koptskoga barī: brodica), jedrenjak s tri ili više jarbola i kosnikom; krmeni jarbol uvijek ima uzdužno jedrilje (sošno s vrškom), a svi ostali jarboli opremljeni su križnim jedriljem. Kosnik barka ima prečke (flokove). Bark sa sošnim jedrima na deblima prvih dvaju jarbola naziva se bark-škuna. Najveći bark s pet jarbola bio je France, sagrađen 1896.

Citiranje:

bark. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/bark>.