struka(e): pravo

Banski stol (lat. tabula banalis), banski sud Hrvatske i Slavonije. Nastao je iz ustanove banskoga sudišta (tzv. oktavalnog suda), koje se spominje već u XII. st. Mjesto, vrijeme i sastav suda određivao je Sabor. Sudskom reformom 1723. ukinut je oktavalni sud i stvoren Banski stol, kao redovni sud prvog i prizivnog stupnja koji je stalno uredovao. Predsjedao mu je ban, imao je sedam do devet prisjednika, među kojima su bili podban, kao banov zamjenik, i protonotar kao izvjestitelj. Kralj je 1725. od Sabora preuzeo pravo imenovanja članova Banskoga stola pa je otada sastav suda stalno određen (ban, viceban, protonotar, dva velikaša, po jedan prelat i plemić). Ujedno je kralj odredio da se prizivi na presude Banskoga stola predaju Kraljevskomu sudu u Bratislavi, a od njega Stolu sedmorice. Tek od 1807. prizivi na Banski stol išli su izravno na Stol sedmorice, a time je Banski stol izjednačen s (ug.) Kraljevskim sudom. Banski stol najčešće je sudio kao prizivni sud, a prvostupanjsku ovlast imao je u predmetima veleizdaje, težih tjelesnih ozljeda, valjanosti povlastica i drugo. Reformom 1851. Banski stol uspostavljen je kao viši zemaljski sud s drugostupanjskom ovlašću, a sudio je zbor od 3 do 5 sudaca. God. 1861. dobio je urbarijalnu ovlast, 1876. sudbenost u sporovima male vrijednosti u posljednjem stupnju, a imao je i prvostupanjsku stegovnu ovlast za odvjetnike. Na traženje Zemaljske vlade Banski stol davao je mišljenja u pravnim predmetima iz područja pravosuđa. God. 1874. osnovan je Krajiški odsjek Banskoga stola, ukinut 1882. Do ukidanja austr. konzulatâ u BiH Banski stol rješavao je i žalbe na njihove sudske odluke. Prizivi na odluke Banskoga stola u razdoblju apsolutizma upućivani su Vrhovnomu kasacijskomu sudu u Beču, a potom Stolu sedmorice u Zagrebu, osnovanomu 1862. Nakon 1918. ovlasti Banskoga stola proširene su i na područje Međimurja. Banski stol ukinut je 1945.

Citiranje:

Banski stol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/banski-stol>.