struka(e):
Bačić, Miho
hrvatski pomorski kapetan i trgovac
Rođen(a): Dubrovnik, 22. II. 1859.
Umr(la)o: New Orleans, 12. XII. 1935.

Bačić, Miho, hrvatski pomorski kapetan i trgovac (Dubrovnik, 22. II. 1859New Orleans, 12. XII. 1935). Nautičku školu završio u Rijeci i nakon toga plovio kao kadet na jedrenjacima svojega strica na linijama za južnu Australiju, a potom zapovijedao i njegovim brodom Resurrection. Potkraj 1875., nakon brodoloma barka Stefano, odlikovale su ga austrougarske vlasti. Napustivši 1880. plovidbu, stalno se nastanio u New Orleansu razvivši trgovinu brodskom opremom i baveći se opskrbljivanjem brodova. Zbog posebnih zasluga u unapređivanju života grada, jedna od glavnih ulica nazvana je, njemu u počast, Baccich Avenue.

Citiranje:

Bačić, Miho. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/bacic-miho>.