struka(e): prosvjeta

artes liberales [a'rte:s libera:'le:s] (latinski: slobodna umijeća), umijeća koja su se učila u rimskim školama. Nazvana su slobodnima jer su se njima mogli baviti samo slobodni ljudi. Bio je to temelj sveukupne naobrazbe; od ranoga srednjovjekovlja pod nazivom septem artes liberales podijeljen je na dva dijela: niži – trivij (gramatika, retorika, dijalektika) i viši – kvadrivij (aritmetika, geometrija, astronomija i teorija glazbe). U cijelome srednjem vijeku bio je to temelj svih znanosti i osnovica podjele nastavnih predmeta. Proučavali su se u katedralnim i nekim samostanskim školama te na »artističkim« ili filozofskim fakultetima, koji su u srednjovjekovnim sveučilištima pripremali studente za upis na teološki, pravni ili medicinski fakultet. Pod nazivom trivijalne škole razumijevao se početni stupanj latinske škole u srednjem vijeku i trivijalne škole XVIII. st. (najniže osnovne škole).

Citiranje:

artes liberales. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/artes-liberales>.