struka(e):
Antić, Ljubomir
hrvatski povjesničar
Rođen(a): Šepurine na Prviću, 7. XI. 1946.
Umr(la)o: Zagreb, 14. III. 2015.

Antić, Ljubomir, hrvatski povjesničar (Šepurine na Prviću, 7. XI. 1946Zagreb, 14. III. 2015). Diplomirao povijest i arheologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1973., doktorirao 1983. na Filozofskom fakultetu u Zadru. Isprva novinar, potom znanstveni istraživač i sveučilišni profesor. Radio je u Institutu za migracije i narodnosti te u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (jedan od osnivača i znanstveni savjetnik), a predavao je hrvatsku povijest XX. stoljeća na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (izvanredni profesor). Bavio se poviješću hrvatskog iseljeništva: Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914. (1991), Hrvati i Amerika (1993) te suvremenom političkom poviješću: Velikosrpski nacionalni programi: ishodišta i posljedice (2007), Sudski progoni dr. Marka Veselice: dokumenti (koautor, 2013). Politički se aktivirao u Hrvatskoj socijalno-liberalnoj stranci (HSLS) 1989; saborski zastupnik HSLS-a i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava etničkih ili nacionalnih zajednica ili manjina 1992–95. Bio je ravnatelj Hine 1999.

Citiranje:

Antić, Ljubomir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/antic-ljubomir>.