struka(e): mineralogija

anglezit, rompski mineral, olovni sulfat, PbSO4, jaka sjaja, bjelkastožute do smeđe boje. Najčešće nastaje oksidacijom olovnoga sulfida (galenita) u rudnicima olova. Iz većih naslaga dobiva se olovo. Ima ga u Ljubiji (BiH). Nazvan po britanskom otoku Angleseyu.

Citiranje:

anglezit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/anglezit>.