struka(e):

anceps (lat.: dvoglav, dvolik), u grčko-rimskom stihotvorstvu, metrički slog neodređena trajanja (kojemu je kvantiteta u metričkoj shemi neodređena), koji se može računati kao dug ili kao kratak (znak ∪); to biva, npr., u slogu pred svezom zatvornoga suglasnika s tekućim r ili l i u stankama usred stiha po potrebi, a redovito na kraju stiha ili perioda.

Citiranje:

anceps. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/anceps>.