struka(e): ekologija

anaerobioza (an1 + aero- + -bioza), »život bez zraka«, oblik energetske izmjene karakterističan za anaerobe ili anaerobionte, organizme što se razvijaju u okolini u kojoj je količina slobodnoga kisika smanjena ili kisika uopće nema. Osim tzv. obvezatnih anaeroba, koji žive samo u okolini bez kisika, postoje i tzv. fakultativni anaerobi, koji mogu živjeti u prisutnosti kisika, ali i bez njega. Među anaerobe ubrajaju se mnoge bakterije, os. vrste iz roda Clostridium, kojemu pripadaju uzročnici botulizma, tetanusa, plinske gangrene i nekih drugih opasnih bolesti. O. Warburg dokazao je da i tumorske stanice djelomice žive anaerobno.

Citiranje:

anaerobioza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/anaerobioza>.