struka(e):

akut (prema lat. acutus: oštar).

1. Naziv kojim se označuje ton ili tonski naglasak, oštri ili visoki naglasak.

2. Naglasak koji počinje od niskoga glasa, a završava visokim u okviru istoga sloga, uzlazni naglasak.

3. U staroštokavskome, čakavskome i kajkavskome, dug naglasak u svom drugom, dužem dijelu uzlazan ili se dugo drži na visini. Bilježi se znakom ~ (desẽti, vodẽ), a naziva se i novim akutom ili neoakutom da bi se razlikovao od praslavenskoga ili starog akuta, koji se u hrvatskim narječjima pokratio.

4. Grafički znak koji ide koso gore od lijeva prema desno (´), a upotrebljava se u različitim značenjima.

Citiranje:

akut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/akut>.