struka(e):
ilustracija
AGORA, atenska

agora (grč. ἀγoρά: trg, skupština).

1. U antičkih Grka, prvotan naziv za narodnu skupštinu, koju je sazivao kralj ili netko od plemstva. Poslije se narodna skupština zove eklezija (ἐϰϰλησία). Tko bi želio govoriti, ustajao bi i od glasnika dobivao žezlo kao znak da ima riječ.

2. U antičkoj Grčkoj, gradski trg, tržnica, mjesto na kojemu se odvijao društveno-politički i trgovački život. Nalazi se obično u središtu grada, u primorskim gradovima blizu pristaništa. U starije doba agora je nepravilna oblika, okružena hramovima, otvorenim trijemovima i javnim zgradama, poslije je kvadratna oblika i izgrađena kao arhitektonska cjelina, okružena trijemovima. Najpoznatija je ona u Ateni. Po uzoru na agore izgrađivani su forumi u rimskim gradovima.

Citiranje:

agora. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/agora>.