struka(e):

agent (njem. Agent, prema tal. agente od lat. agere: raditi), zastupnik ili posrednik u poslovima: osiguranja, prometa, burze, bankarstva, uvoza, izvoza, diplomacije, policije i dr. (→ agencija)

Policijski agent, osoba u organima državne sigurnosti kojoj je dužnost sprječavati i otkrivati protuzakonito djelovanje pojedinaca i organiziranih skupina.

Agent provokator, osoba koja drugog potiče na protuzakonitu djelatnost s namjerom da ga prijavi vlastima kad počini kažnjivo djelo. Zakon o kaznenom postupku RH iz 1997. rabi pojam prikriveni istražitelj, dopušta simulirani otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine. Zakon dopušta dokazivanje na takav način kao krajnje nužan.

Privatni agent, samostalna privatna osoba, registrirana kod drž. organa, koja uz naplatu obavlja usluge trećim osobama: pribavlja informacije, čuva vrijedne privatne objekte, vodi brigu o klijentovoj sigurnosti i udobnosti, po pozivu ili samostalno katkad surađuje s organima drž. vlasti.

Trgovački agent, fizička ili pravna osoba koja kao samostalan trgovac, radi trajnog privređivanja uz ugovorenu nagradu (proviziju), zastupa, posreduje ili zaključuje trgovačke poslove za druge (pojedince ili pravne osobe).

Brodski agent, posreduje pri sklapanju plovidbenih poslova, zastupa brodara u izvršavanju ugovora o iskorištavanju broda.

Citiranje:

agent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 29.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/agent>.