struka(e): lingvistika i filologija

afereza (grč. ἀφαίρεσıς: uklanjanje), ispuštanje početnih elemenata riječi (samoglasnika, suglasnika, slogova) ili početnih elemenata spojeva riječi (sintagmi): tica (< ptica), šenica (< pšenica), Merika (< Amerika), ći (< kći), vako (< ovako), nako (< onako), Tonio (< Antonio), bar dan (< dobar dan). Afereza je i ispuštanje (u izgovoru) samoglasnika u stihu: Tak i more u tišini (< Tako i more u tišini) (Ivan Gundulić). (→ elizija)

Citiranje:

afereza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/afereza>.