struka(e): religija
ilustracija
ABRAHAM, Francesco Robba, Žrtva Abrahamova, detalj oltara u crkvi sv. Križa, Križevci

Abraham (hebrejski preko grčkoga Ἀβραάμ), biblijski lik (rano II. tisućljeće pr. Kr.), prvi židovski patrijarh, utemeljitelj židovstva, i praotac triju monoteističkih religija: židovske, kršćanske i islamske. Prema Bibliji (Post., XI, 2 – XXV, 11; XVII, 5) prvotno se zvao Abram (otac uzvišeni), a novo ime Abraham (otac mnogim narodima) daje mu Bog (Jahve). U Kuranu je nazvan Ibrahim. Njegov životni put opisuje Stari zavjet (Post 11.27 – 25.11). Abraham napušta zavičaj Ur Kaldejski (Mezopotamija), jer mu je Bog obećao mnogobrojno potomstvo i zemlju; nakon duga lutanja spoznaje da je to Kanaan (Palestina). Obećanje potomstva također je upitno jer mu je žena Sara neplodna, no ipak u odmakloj dobi rodi sina Izaka. Abraham ga je na Božji poziv spreman žrtvovati, a njegovu vjernost Bog nagrađuje ispunjenjem obećanja. Jišmael (Izmael), sin Abrahama i sluškinje Hagare, protjeran je u pustinju i smatran je začetnikom Arapa. Biblijski izvori o Abrahamu, različita podrijetla, teološke su naravi. Abraham, kojega Bog naziva prijateljem (Iz 41,8) i s kojim sklapa saveze, polazište je povijesti spasenja. Umjesto svijeta grijeha i nesklada, Bog s Abrahamom zasniva blagoslovljenu budućnost za čovječanstvo. Prema Novom zavjetu od Abrahama potječe Isus (Mt 1,2). Čest je motiv u umjetnosti i književnosti, npr. ikona Trojstvo A. Rubljova.

Citiranje:

Abraham. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.4.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/abraham>.