struka(e): geografija, opća | geologija

abisalna zona (grč. ἄβυσσος: bezdan), dio oceana dublji od 2000 m i plići od 6000 m. Granica prema gornjoj batijalnoj zoni jest dubina na kojoj je temperatura vode 4 °C. Sedimenti na dubinama manjim od 4000 m sastoje se od kućica planktonskih foraminifera i kokolitoforida, a u većim dubinama od crvene gline i silicijskih ostataka planktonskih radiolarija i diatomeja. – Abisalnu faunu čine dubinski oblici svih glavnih koljena morskih beskralježnjaka i nekoliko vrsta riba. Te su životinje prilagođene životu u mraku, niskoj i stalnoj temperaturi, niskoj koncentraciji kisika te visokome tlaku, bez dnevnih i sezonskih promjena. Pokretni oblici krhke su građe i dugih udova. Karakterističan je malen broj vrsta.

Citiranje:

abisalna zona. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/abisalna-zona>.