struka(e):

Punjab [pa'nab], urdski izgovor [pana:'b] (udomaćeno Pandžab), pokrajina u istočnome dijelu Pakistana, dio geografsko-povijesne regije Pandžaba; 205 344 km² sa 110 012 442 st. (2017). Punjab je najmnogoljudnija pakistanska pokrajina. U njoj živi 52,9% stanovništva zemlje, a ima i najviše milijunskih gradova (Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, Multan i Gujranwala). Mnoga sveučilišta, znanstveno-istraživački instituti. Glavno poljoprivredno područje Pakistana; na umjetno natapanome tlu (3/4 površine) uzgaja se pamuk, pšenica, riža, šećerna trska i dr. Jaka industrijska proizvodnja tekstila, strojeva, električnih aparata, telekomunikacijske i medicinske opreme (instrumenti i dr.), hrane i dr. Bogata ležišta željezne rude, zemnoga plina, soli. Upravno je središte Lahore. Razgranata cestovna i željeznička mreža; nekoliko međunarodnih zračnih luka.

Citiranje:

Punjab. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 28.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/51101>.