struka(e): geografija, opća | povijest, opća
ilustracija
ORLÉANS, pročelje katedrale Sainte-Croix

Orléans [ɔʀlẹ·ᾶ'], grad i upravno središte departmana Loiret, 113 km jugozapadno od Pariza, središnja Francuska; 113 224 st. (2009). Leži na obali rijeke Loire. Orléans je kulturno, trgovačko i industrijsko središte. Sačuvane su gotička katedrala Sainte-Croix (XIII. st., pregrađivana u XVII. i XIX. st.), crkve: Notre-Dame-de-Recouvrance (XVI–XVII. st.), Saint-Pierre-le-Puellier (XII–XIII. st.), Saint-Aignan (XV. st.), Saint-Donatien (XVI–XVII. st.) i dr.; gradska vijećnica (XVI. st.) i dr. Sveučilište (osnovano 1305., obnovljeno 1961); mnogobrojni instituti; muzeji. Razvijena je metalna (dijelovi za motorna vozila), elektrotehnička, elektronička, farmaceutska (Sandoz i dr.), tekstilna i prehrambena industrija; podrumarstvo. – Na mjestu starijega keltskog naselja Cenabum (Genabum) Rimljani su podigli utvrđenu naseobinu 52. godine. U III. st. naselje je dobilo status rimske kolonije i novo ime prema caru Aurelijanu (Aurelianum). Od IV. st. biskupsko je sjedište. U V. st. zauzeli su ga Franci. Nakon raspada Franačkoga Carstva u IX. st. ušao je u sastav njegova zapadnog dijela, kojemu je za prvoga kralja bio u Orléansu okrunjen Karlo I. Ćelavi. U X. i XI. st. ondje je bilo sjedište francuskih kraljeva iz dinastije Capet (Kapetović). Nakon dolaska dinastije Capet-Valois na vlast u Francuskoj, Orléans je 1344. postao sjedište orléanskoga vojvode, čiju su čast tradicionalno nosila braća francuskih kraljeva. Grad je imao istaknutu ulogu tijekom Stogodišnjega rata (1337–1453) između Engleske i Francuske, a od dugotrajne engleske opsade oslobodila ga je Ivana Orleanska (12. X. 1428 – 8. V. 1429) i tako donijela preokret u ratu. Za vjerskih ratova (1562–98) u Francuskoj između katolika i protestanata, gospodarski i kulturni napredak grada privremeno je bio usporen. Do oporavka je došlo tek u XVII. st.

Citiranje:

Orléans. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/45541>.