Upit visina, pronađeno natuknica: 311

dimenzija

dimenzija (lat. dimensio: izmjera). 1. Mjera u prostoru, npr. duljina, visina ili širina čega; veličina, ...

dnevnica

dnevnica, paušalna naknada zaposleniku za uzdržavanje i nužne osobne troškove na službenom putovanju ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

duljina

duljina (znak l). 1. Osnovna fizikalna veličina kojom se opisuje prostorna udaljenost dviju točaka. ...

džizja

džizja ili džizija (tur. cizye < arap. ğizya: glavarina, danak), tribut, glavarina, porez koji je u ...

električni energetski vod

električni energetski vod, sastavni dio električnih energetskih mreža koji služi za vođenje električne ...

elevacija

elevacija (lat. elevatio: uzdizanje). 1. Uzdignutost neke točke od horizontalne ravnine, površine Zemlje, ...

ergomehanika

ergomehanika ili ergonomijska mehanika (ergo- + /-nomijski/ + mehanika), primijenjena mehanika na općim ...

Estonija

Estonija (Eesti; Republika Estonija/Eesti Vabarii), država u sjeveroistočnoj Europi, na obali Baltičkog ...

Esztergom

Esztergom [ε'stεrgɔm] (stari hrvatski naziv Ostrogon, njemački Gran, slovački Ostrihom), grad i pristanište ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|