Upit tiskarski slog, pronađeno natuknica: 10

tiskarski slog

tiskarski slog, grafički pripremljen tekst za tisak. Slogom se određuju likovno-grafička svojstva teksta, ...

digitalni tisak

digitalni tisak, vrsta tiskarske tehnike kojom se informacija (tekst, slika) grafički obrađuje i priprema ...

fotoslog

fotoslog, tiskarski slog kojim se grafička priprema teksta za tisak provodila osvjetljavanjem grafičkog ...

Mesaroš, Franjo

Mesaroš, Franjo, hrvatski stručnjak grafičke tehnologije (Vinkovci, 6. XI. 1922 – Zagreb, 29. X. 1996). ...

računalni slog

računalni slog, računalno obrađen i pripremljen tekst za daljnju grafičku reprodukciju. Nakon upisa ...

tipografija

tipografija (tipo- + -grafija), umijeće slaganja tipografskih elemenata, tj. dijelova tiskarskoga sloga ...

tiskovna forma

tiskovna forma, u postupku tiskarske reprodukcije, nosač grafičkoga zapisa (npr. tekst, ilustracije) ...

arak

arak (od lat. arcus: luk), list papira standardne veličine, koji se prema potrebi može rezati na manje ...

knjiga

knjiga (praslavenska riječ nejasna postanka, možda od staronordijskoga kenning: bilješka, znak, ili ...

tiskarstvo

tiskarstvo, djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja i izradbe tiskanih proizvoda kao što su knjige, ...

(1)