Upit regulacija, pronađeno natuknica: 56

regulacija

regulacija (prema kasnolatinskom regulare: uobličiti prema propisima). 1. Uvođenje reda ili pravilnosti ...

regulacija vodotoka

regulacija vodotoka, skup zahvata na prirodnom vodotoku, kojima se omogućuje njegova svrhovita uporaba ...

automatska regulacija

automatska regulacija →  automatizacija; regulacija ...

procesna regulacija

procesna regulacija, djelovanje na neki tehnološki proces kako bi se jedna ili više procesnih veličina ...

prometna regulacija

prometna regulacija, uređenje prometnoga sustava i odvijanja prometa na tehničkim, pravnim, ekonomskim ...

Antolić, Vlado

Antolić, Vlado, hrvatski arhitekt (Dežanovec, 4. VI. 1903 – Zagreb, 13. V. 1981). Arhitekturu diplomirao ...

automatika

automatika (prema automat), znanstveno-tehnička disciplina o teoretskom i praktičnom zasnivanju, konstrukciji, ...

automatizacija

automatizacija, upravljanje strojevima, procesom ili sustavom s pomoću mehan. i elektroničkih uređaja ...

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

Begović, Miroslav

Begović, Miroslav, hrvatski arhitekt (Osijek, 31. VIII. 1925 – Zagreb, 30. VIII. 2004). Diplomirao (1952) ...

(1)  2  3  4  5  6