Upit kulturna antropologija, pronađeno natuknica: 9

kulturna antropologija

kulturna antropologija (sociokulturna antropologija), grana antropologije; društveno-humanistička znanost ...

antropologija

antropologija (antropo- + -logija), znanost univerzalne predmetnosti, proučava čovjeka, njegovu povijesnu ...

etnologija

etnologija (etno- + -logija: narodoznanstvo), znanost koja proučava ljudska društva i kulture; pritom ...

Gasparini, Evel

Gasparini [gaspari:'ni], Evel, talijanski slavist (rusist) i etnolog (Altivole, Veneto, 9. IX. 1900 ...

Herskovits, Melville Jean

Herskovits [hə:'ɹskɔvic], Melville Jean, američki antropolog (Bellefontaine, Ohio, 5. IX. 1895 – Evanston, ...

mitologija

mitologija (mito- + -logija), sustavno proučavanje mitova, njihova sadržaja, oblika, značenja i postanka. ...

praznovjerje

praznovjerje, pogrješno, lažno, prazno vjerovanje; vjerovanje koje se ne uklapa u sustav vjerovanja ...

Herzfeld, Michael

Herzfeld [hə:'ɹcfeld], Michael, američko-britanski socijalni antropolog (London, 3. VIII. 1947). Profesor ...

kultura

kultura (lat. cultura: obrađivanje /zemlje/; njega /tijela i duha/; oplemenjivanje; poštovanje). 1. ...