Upit knez, pronađeno natuknica: 447

Cantacuzino, Şerban

Cantacuzino [kantakuzino'], Şerban, knez Vlaške (?, oko 1640 – Bukurešt, 29. X. 1688). Vladao od 1678. ...

Cantemir, Dimitrie

Cantemir [kantemi'r], Dimitrie, rumunjski pisac, povjesničar i glazbeni teoretičar (Fălciu, 5. XI. 1673 ...

Cavtat

Cavtat, gradić u Konavlima 18 km jugoistočno od Dubrovnika; 2153 st. (2011). Leži na poluotoku Ratu, ...

Cedulini

Cedulini (Cadulinis, Cedolini, Cedulinis, Zadulini, Zadulinis, Zedolino), zadarska plemićka obitelj. ...

Cetina (županija)

Cetina, stara hrvatska županija. Prvi se put spominje polovicom X. st. u djelu bizantskog cara Konstantina ...

cezaropapizam

cezaropapizam, oblik vladavine u kojoj je vrhovna svjetovna i crkvena vlast u rukama državnih vladara. ...

Cividale del Friuli

Cividale del Friuli [čivida:'le ~ fri·u:'li] (slovenski Čedad), grad 16 km istočno od Udina, sjeverna ...

Correr, Niccolo

Correr [kor:ε'r], Niccolo (Cornaro, Corner, Nikola), knez i kapetan Splita (Venecija, prva polovica ...

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

Cuza, Alexandru Ioan

Cuza [ku'za], Alexandru Ioan, knez Moldavske i Vlaške (Bârlad, 20. III. 1820 – Heidelberg, 15. V. 1873). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|