Upit ideologija, pronađeno natuknica: 95

Pupovac, Milorad

Pupovac, Milorad, hrvatski političar i lingvist srpskog podrijetla (Ceranje Donje kraj Benkovca, 5. XI. 1955). ...

Rae, Douglas Whiting

Rae [rẹi], Douglas Whiting, američki politolog (Indianapolis, 2. V. 1939). Profesor organizacije i menadžmenta ...

rasizam

rasizam, ideologija prema kojoj među ljudskim rasama postoje nepremostive razlike i hijerarhijski odnos. ...

rat

rat, nasilan, oružani sukob između dviju ili više država, saveza ili većih društvenih skupina od kojih ...

Sanguineti, Edoardo

Sanguineti [saŋguine:'ti], Edoardo, talijanski književnik i književni kritičar (Genova, 9. XII. 1930 ...

scijentizam

scijentizam (prema latinskom scientia: znanje; znanost), ideologija koja izdiže znanost iznad ostalih ...

seksualna revolucija

seksualna revolucija, razmjerno brza promjena seksualnoga morala, odn. stajališta o seksualnosti i seksualnoga ...

Shaw, George Bernard

Shaw [šɔ:], George Bernard, irski dramatičar, kritičar i esejist (Dublin, 26. VI. 1856 – Ayot St. Lawrence, ...

Slovaci

Slovaci, zapadnoslavenski narod u Slovačkoj, gdje s 4,6 milijuna pripadnika čine 85,8% stanovništva. ...

socijaldemokracija

socijaldemokracija (socijal/an/ + demokracija), opći naziv za socijaldemokratske političke stranke, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10