Upit ep, pronađeno natuknica: 204

Epimenid

Epimenid (grčki Ἐπιμενίδης, Epimenídēs), grčki mudrac, legendarni pjesnik i svećenik-vrač (Kreta, VII. ...

Estonci

Estonci (estonski Eesti), baltički narod ugrofinske skupine, oko 1 500 000 pripadnika, pretežito u Estoniji, ...

evocirani potencijali

evocirani potencijali (prema lat. evocare: izazvati, dražiti) (kratica EP), neurofiziološka funkcijska ...

Fanoklo

Fanoklo (grčki Φανοϰλῆς, Phanokl61571s), grčki pjesnik (? III. st. pr. Kr.). Očuvano je nekoliko fragmenata ...

farmakopeja

farmakopeja (ljekopis) (lat. pharmacopoeia, od farmako-i grč. ποıεῖν: tvoriti, činiti), zbirka službenih ...

Ferić, Đuro

Ferić, Đuro (Gvozdenica; Georgius Ferrich/ius/), hrvatski književnik (Dubrovnik, 5. VI. 1739 – Dubrovnik, ...

Finci

Finci (finski Suomalaiset), narod baltofinskog ogranka ugrofinske jezične skupine. Oko 5,5 milijuna ...

Firdusi

Firdusi [fi'rdu:si:] (Abū ’l-Qāsim Manṣūr Ḥasan Firdūsī ili Firdawsī), perzijski pjesnik (Tus, oko 932 ...

Fishta, Gjergj

Fishta [fi'šta], Gjergj, albanski književnik (Fishta, Skadar, 23. X. 1871 – Skadar, 30. XII. 1940). ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|