Upit cilj, pronađeno natuknica: 489

dekabristi

dekabristi (od rus. dekabr’: prosinac), naziv za ruske plemićke revolucionare koji su digli oružani ...

deliberacija

deliberacija (lat. deliberatio: razmišljanje, vijećanje), smisleno, svrhovito i vrijednosno rasuđivanje ...

Delski savez

Delski savez (također Delsko-atički savez), obrambeni savez sklopljen 478. pr. Kr., nakon grčko-perzijskih ...

demagogija

demagogija (grč. δημαγωγία: vođenje puka), umijeće vođenja naroda, predstavljanje interesa puka, osobito ...

demografija

demografija (demo- + -grafija), znanost o stanovništvu. Demografija je društvena znanost koja obuhvaća ...

depresija

depresija (lat. depressio, od deprimere: pritisnuti, utisnuti, tištati). 1. U svakodnevnom životu, ...

destinacija

destinacija (lat. destinatio: određivanje, cilj), mjesto na koje tko ili što stiže ili se upućuje; odredište. ...

dizmetrija

dizmetrija (dis-1 + -metrija), nesposobnost ispravnog odmjeravanja veličine (obujma), snage i brzine ...

Domovinski rat

Domovinski rat, obrambeni rat za neovisnost i cjelovitost hrvatske države protiv agresije udruženih ...

Dragumis, Ion

Dragumis, Ion (Íōn Dragoúmēs [δraγu'mis]), grčki diplomat, političar i pisac (Atena, 14. IX. 1878 – ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|