Upit autorstvo, pronađeno natuknica: 84

Oktavija (oko 40-62)

Oktavija (latinski Octavia [okta:'wi·a]), kći rimskoga cara Klaudija i Mesaline (?, oko 40  – ?, 62). ...

Patačić, Katarina

Patačić, Katarina, hrvatska pjesnikinja ili skupljačica pjesama (? Sveti Križ Začretje, 29. VIII. 1745 ...

Petar Martinov iz Milana

Petar Martinov iz Milana (Pietro di Martino, Pietro da Milano), talijanski kipar i graditelj (Milano, ...

Pjesma nad pjesmama

Pjesma nad pjesmama (hebr. šīr ha-šīrīm, lat. Canticum canticorum [ka'ntikum kantiko:'rum]), starozavjetna ...

Porcije Licin

Porcije Licin (latinski Porcius Licinus [po'rki∙us li'kinus]), rimski pjesnik (II. st. pr. Kr.). U trohejskim ...

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa [ra:ma:'jaṇa] (sanskrt.: Rāmin život), indijski ep, nastajao približno od III. st. pr. Kr. ...

Ranjinin zbornik

Ranjinin zbornik ili Zbornik Nikše Ranjine, rukopisna zbirka pjesama dubrovačkih pjesnika XVI. st. koju ...

Ročki misal

Ročki misal, glagoljski misal pisan uglatom glagoljicom, hrv. ustavom u crkvenoslavensko-hrv. redakciji. ...

rudarstvo

rudarstvo, grana gospodarstva koja opskrbljuje sirovinama mnoge industrijske djelatnosti, a obuhvaća ...

Santillana, Iñigo López de Mendoza, marqués de

Santillana [santiļa'na], Iñigo López de Mendoza [lo'peϑ δe mendo'ϑa], marqués de (poznatiji kao marqués ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9