Upit arhivalije, pronađeno natuknica: 6

arhivalije

arhivalije (njem. Archivalien < novolat. archivalia), spisi, povelje, dokumenti i drugo gradivo koje ...

arhiv

arhiv (kasnolat. archivum: pismohrana < grč. ἀρχεῖον: zgrada javnih službi, zgrada uprave), općenito, ...

arhivistika

arhivistika (njem. Archivistik), znanost koja se bavi proučavanjem biti arhivskog gradiva, njegovim ...

Chmel, Josef

Chmel [xmεl], Josef, austrijski povjesničar (Olmütz, danas Olomouc, Moravska, 18. III. 1798 – Beč, 28. XI. 1858). ...

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski državni arhiv (HDA), središnja državna ustanova koja se bavi prikupljanjem arhivskoga gradiva, ...

Strižić, Živko

Strižić, Živko, hrvatski antikvar i bibliofil (Blato na Cetini, 17. V. 1927 – Velika Gorica, 4. XI. 2015). ...