Upit anaklaza, pronađeno natuknica: 1

anaklaza

anaklaza (grč. ἀνάϰλασıς: svijanje), premetanje dugoga i kratkoga sloga u metričkoj jedinici; figura ...