Upit aluminij, pronađeno natuknica: 132

Bunsen, Robert Wilhelm

Bunsen [bu'nzən], Robert Wilhelm, njemački kemičar i fizičar (Göttingen, 31. III. 1811 – Heidelberg, ...

Chongqing

Chongqing [čhuŋćiŋ] (tradicionalno Chungking [čuŋkiŋ], Ch’ungch’ing [čhuŋčhiŋ]), grad, vodeća riječna ...

Coimbatore

Coimbatore [kɔimbətɔ:'(r)], grad u saveznoj državi Tamil Nadu; južna Indija; 1 061 447 st. (2011). Sačuvani ...

Corpus Christi

Corpus Christi [kɔ:'ɹpəs kri'sti], grad i luka u južnome Teksasu, SAD; 305 215 st. (2010). Leži na obali ...

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

čavao

čavao (tal. chiavello), igličasti metalni element za spajanje drvenih konstrukcijskih dijelova u građevinarstvu, ...

čvrstoća

čvrstoća, mehaničko svojstvo materijala da pruža otpor djelovanju sile. Materijali se sastoje od jednoga ...

dalekovod

dalekovod, elektroenergetski nadzemni vod (slobodni vod, zračni vod) izmjenične ili istosmjerne struje ...

Děčín

Děčín [61544e'či:n] (njemački Tetschen), grad i pristanište na utoku Ploučnice u Labu, sjeverozapadna Češka; ...

Donja Dubrava

Donja Dubrava, naselje i općina u Međimurju, 29 km jugoistočno od Čakovca, odnosno 20 km sjeverno od ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >