Upit Time, pronađeno natuknica: 1432

arheologija

arheologija (grč. ἀρχαıολογία, od ἀρχαῖος: prastar, drevan i -λογια: -logija), znanost koja na ostatcima ...

arhetipska kritika

arhetipska kritika, skupina kritičara različitih strukovnih usmjerenja, ali srodne metodologije, koji ...

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

Arkadija

Arkadija (novogrčki Aρϰαδία, Arkadía [arkaδi'a]), pokrajina u središnjem dijelu Peloponeza, Grčka; 4420 km2, ...

Arnold, Matthew

Arnold [α:'nəld], Matthew, engleski pjesnik, kulturolog i kritičar (Laleham, 24. XII. 1822 – Liverpool, ...

artizam

artizam (prema lat. ars, genitiv artis: umjetnost), izraz kojim se označuje savršeno ovladavanje tehničkom ...

Arts and Crafts Movement

Arts and Crafts Movement [α:ts ənd krα:'fts mu:'vmənt], pokret za obnovu umjetničkoga obrta, koji je ...

aspirin

aspirin (njem. skraćeno od Acetyl: acetil i Spirsaure: salicilna kiselina), acetilsalicilna kiselina, ...

Aspromonte

Aspromonte [~mo'~], ogranak Apenina u južnome dijelu poluotoka Kalabrije, Italija; najviši vrh Montalto ...

Astaire, Fred

Astaire [əste'əɹ], Fred (pravo ime Frederick Austerlitz), američki glumac (Omaha, 10. V. 1899 – Los ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|