Upit Osijek, pronađeno natuknica: 284

Grünbaum, Branko

Grünbaum [gry:'nbaum], Branko, hrvatski matematičar (Osijek, 2. X. 1929 – Seattle, Washington, 14. IX. 2018). ...

Gürtl, Dragan

Gürtl [gyrtl], Dragan, hrvatski hornist i glazbeni teoretičar (Osijek, 9. VII. 1908 – Zagreb, 28. XI. 1967). ...

Halla, Josip

Halla, Josip, hrvatski snimatelj (Osijek, 28. III. 1879 – Zagreb, 9. V. 1960). U Zagrebu je izučio fotografski ...

Ham, Sanda

Ham, Sanda, hrvatska jezikoslovka (Osijek, 20. VIII. 1959). Diplomirala je 1982. na Odsjeku za hrvatski ...

Hedl, Drago

Hedl, Drago (Dragutin), hrvatski novinar i publicist (Osijek, 24. I. 1950). Diplomirao književnost i ...

Hötzendorf, Hugo

Hötzendorf [hœ'cəndɔrf] (Conrad von Hötzendorf), Hugo, hrvatski slikar (?, oko 1807 – Osijek, 28. II. 1869). ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Hrvatska vojska

Hrvatska vojska (HV), konvencionalan naziv za oružane (kopnene, mornaričke i zrakoplovne) snage Republike ...

Hrvatski pedagoško-književni zbor

Hrvatski pedagoško-književni zbor (HPKZ), strukovna udruga učitelja, pedagoga i prosvjetnih djelatnika ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >