Upit Lika, pronađeno natuknica: 293

infinitezimalni račun

infinitezimalni račun, zajednički naziv za diferencijalni i integralni račun. Te dvije matematičke grane ...

James Bond

James Bond [62721ẹimz bɔnd], fikcijski junak serije romana, igranih filmova, televizijskih i radijskih drama, ...

jantar

jantar ili ćilibar (ruski jantar’ < litavski gintãras; turski kehruba, kehlibar < perzijski kehrubā, ...

Jesenjin, Sergej Aleksandrovič

Jesenjin (Esenin) [jis’e'n’in], Sergej Aleksandrovič, ruski pjesnik (Konstantinovo, Rjazanjska gubernija, ...

Josipdol

Josipdol, naselje i općinsko središte 10 km jugoistočno od Ogulina, Lika; 1015 st. (2021). Leži u predgorju ...

Jurjevo

Jurjevo, blagdan sv. Jurja 23. IV., u hrvatskoj pučkoj tradiciji često shvaćen kao prvi dan proljeća, ...

Kara, Ljudevit

Kara, Ljudevit, hrvatski karikaturist, ilustrator i kritičar (Beč, 18. VIII. 1889 – Zagreb, 13. XI. 1973). ...

Karađoz

Karađoz (tur. karagöz: crnooki), glavni lik u turskom kazalištu sjena; također naziv za tu vrstu kazališta. ...

Karakaš, Damir

Karakaš, Damir, hrvatski književnik (Plašćica kraj Brinja, 21. XI. 1967). Studirao je agronomiju, pravo ...

karikatura

karikatura (talijanski caricatura, od caricare: pretjerivati; pretovariti), namjerno pretjeran prikaz ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >