Upit De Forest Lee, pronađeno natuknica: 5

De Forest, Lee

De Forest [də fɔ:'rist], Lee, američki elektroničar (Council Bluffs, Iowa, 26. VIII. 1873 – Hollywood, ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

Oscar

Oscar (udomaćeno [o'skar]), uvriježeni naziv za godišnju nagradu američke Akademije filmskih umjetnosti ...

radiotehnika

radiotehnika (radio- + tehnika), područje elektronike koje se bavi prijenosom informacija s pomoću elektromagnetskih ...

trioda

trioda (tri- + [elektr]oda), temeljna pojačivačka vakuumska elektronska cijev. Izumio ju je 1906. Lee ...