TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Barac, Fran

Barac, Fran, hrvatski teolog i političar (Šemovac kraj Virja, 26. VIII. 1872Zagreb, 20. IX. 1940). Teologiju studirao u Zagrebu, Fribourgu i Louvainu. Profesor apologetike i opće dogmatike, dekan Bogoslovnog fakulteta i rektor Sveučilišta u Zagrebu. Zaslužan za osnutak Hrvatske bogoslovne akademije (1922). Zalagao se za afirmaciju Hrvatske i federalistički ustroj Kraljevine SHS. Ministar Pribićević prijevremeno ga je umirovio 1924., ali je iduće godine vraćen u službu. Vodio polemiku s biskupom A. Mahničem zbog navodnog modernizma u njegovoj Apologetici. Objavio više studija i udžbenika za studente. Djela: O modernoj katoličkoj apologetici (1907), Rat i vjera (1916) i dr.

Citiranje:
Barac, Fran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5798>.