STRUKE:

Varićak, Vladimir

Varićak, Vladimir, hrvatski matematičar i fizičar (Švica, 26. III. 1865Zagreb, 18. I. 1942). Diplomirao (1888) i doktorirao (1891) na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je i zaposlen (od 1895), redoviti profesor (1902–36) te na novoosnovanoj Šumarskoj akademiji u Zagrebu (od 1898). Bavio se teorijom ravninskih krivulja, teorijom funkcija, geometrijom Lobačevskoga, teorijom relativnosti, s naglaskom na geometrijsko tumačenje specijalne teorije relativnosti s pomoću geometrije Lobačevskoga, te istraživanjem života i rada R. Boškovića. Prvi je u teoriju relativnosti uveo pojam rapiditeta, što ga je razradio Hisaiti Yamasaki 1991. Redoviti član JAZU (danas HAZU) od 1904. te srpske i češke Akademije znanosti. Kao dekan Mudroslovnoga fakulteta (1904–05), rektor (1921–22) i prorektor (1922–23. i 1928–32) Sveučilišta u Zagrebu pridonio je unaprjeđenju nastave matematike.

Citiranje:
Varićak, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63907>.