TRAŽI DALJE:
STRUKE:

UNESCO

ilustracija
UNESCO, logo
ilustracija1ilustracija2

UNESCO (akronim od engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Osnovan Konvencijom 16. XI. 1945., koja je stupila na snagu 4. XI. 1946; ima sjedište u Parizu. Specijalizirano tijelo UN-a koje potiče suradnju među članicama na području obrazovanja i znanosti, a za cilj ima i zaštitu kulturne i prirodne baštine čovječanstva, zbog čega od 1972. sastavlja Popis svjetske prirodne i kulturne baštine te Popis ugrožene svjetske baštine. UNESCO se bavi i iskorjenjivanjem nepismenosti, obranom slobode medija i promocijom kulturne raznolikosti. Ima 193 članice (države), koje se sastaju svake dvije godine na Općoj konferenciji kako bi dogovorile temeljne smjernice daljnjega djelovanja. Izvršni odbor od 58 članova predstavlja stalno izvršno tijelo odgovorno za funkcioniranje organizacije između plenarnih sjednica. Svakodnevne poslove UNESCO-a provodi Tajništvo, na čelu kojega je glavni tajnik, kojega za mandat od 4 godine (uz mogućnost produljenja) bira Opća konferencija.

Citiranje:
UNESCO. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63191>.