TRAŽI DALJE:
STRUKE:

sukob

sukob, društveni odnos koji proizlazi iz nemogućnosti usklađivanja interesa. U političkom smislu u njegovoj je osnovi i borba za vlast, odnosno težnja za moći. Rješava se sporazumno (→ kompromis), a može rezultirati i nasiljem. S različitih gledišta proučava se u okviru sociologije i politologije (→ interesna grupa; klasna borba; štrajk; revolucija), vojnih i sigurnosnih studija (→ kriza; rat; hladni rat), psihologije (→ konflikt) i dr.

U vojnom značenju uključuje oružano sučeljavanje, koje po razmjeru i razornim posljedicama može biti različita intenziteta; u tom se smislu govori o sukobima niskog intenziteta u koje spadaju različite oružane pobune i borbe s primjenom manjih vojnih snaga (→ partizansko ratovanje). U sigurnosnim studijama razvija se koncept upravljanja sukobom, s ciljem njegova smirivanja i okončanja.

Teorija sukoba proučava oblike sukoba i načine njihova rješavanja. Ima interdisciplinarna obilježja i sukobe analizira kroz različite aspekte. Prema sadržajima koje proučavaju, razlikuju se inačice teorije sukoba: teorije individualnih obilježja nastoje sukob objasniti biološkim, fiziološkim i psihološkim svojstvima sukobljenih pojedinaca; teorije društvenih procesa tumače sukob kao društveno međudjelovanje sukobljenih pojedinaca i skupina; društveno-strukturalne teorije uzroke sukoba traže ponajviše u razlikama u strukturi ljudskoga društva, koje mogu biti demografske, ekonomske, političke i dr.; formalne teorije (poput teorije igara i dr.) nastoje sukob tumačiti primjenom metoda logike i matematike na međudjelovanje sukobljenih pojedinaca i skupina, itd.

Citiranje:
sukob. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58698>.