STRUKE:

Sirotković, Jakov

ilustracija
SIROTKOVIĆ, Jakov

Sirotković, Jakov, hrvatski ekonomist (Rab, 7. XI. 1922Zagreb, 31. X. 2002). Diplomirao je (1948) i doktorirao (1951) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je predavao 1950–91; za redovitoga profesora izabran 1961. Bio je rektor Sveučilišta u Zagrebu 1966–68., potom potpredsjednik Saveznog izvršnoga vijeća SFRJ (1970–74) te predsjednik Izvršnoga vijeća SR Hrvatske (1974–78). Član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti od 1975; njezin predsjednik 1978–91. Bio je glavni urednik Enciklopedije Jugoslavije (1984–91). Dobio je Državnu nagradu za životno djelo (2000). Objavio je niz knjiga i znanstvenih članaka iz područja teorije i politike ekonomskog razvoja, makroekonomske analize i ekonomske politike. Djela: Ekonomska politika Jugoslavije od 1945. do 1988: ciljevi i rezultati (1989), Makroekonomska struktura hrvatskog gospodarstva: razvojne mogućnosti i ograničenja (2000).

Citiranje:
Sirotković, Jakov. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56233>.