STRUKE:

Baletić, Zvonimir

Baletić, Zvonimir, hrvatski ekonomist (Kljenak kraj Vrgorca, 26. I. 1936Zagreb, 3. X. 2022). Diplomirao (1959) i doktorirao (1964) na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Stručno se usavršavao na Pravnom fakultetu u Strasbourgu (1956/57), London School of Economics (1962) i Sveučilištu u Chicagu (1965/66). Znanstveni suradnik (1961–65) i direktor (1964–65) Agrarnog instituta u Zagrebu. Godine 1966–74. docent, pa izvanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Kao sudionik Hrvatskog proljeća, isključen je s Fakulteta i iz javnog života. Od 1974. radio u zagrebačkom Ekonomskom institutu, od 1976. kao znanstveni savjetnik, a od 1993. kao ravnatelj Instituta. Od 1990. ponovno je predavao na Fakultetu političkih znanosti kao redoviti profesor. Ministar u Vladi RH (1991–93); predsjednik Europskog pokreta Hrvatska te član Izvršnog odbora međunarodnoga Europskog pokreta. Od 2004. redoviti član HAZU, a od 2005. Académie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres u Parizu. Glavni urednik Ekonomskog leksikona (1995) i urednik struke Ekonomija u Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu. Važnija djela: Marksistička teorija ekonomskih kriza (1965), Ekonomski proces i ekonomska teorija (1972), Koncepcija dugoročnog razvoja Hrvatske (1984), Nerazvijena područja Hrvatske (1985), Koncepcija i mehanizmi politike strukturnog prilagođavanja (koautor, 1988), Makroekonomska reforma i politika privatizacije u Srednjoj i Istočnoj Europi (koautor, 1994) i dr. Preveo više važnih teorijskih djela.

Citiranje:
Baletić, Zvonimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5500>.