TRAŽI DALJE:
STRUKE:

revija

revija (franc. revue: smotra, od revoir: osmotriti, pregledati < lat. revidere: ponovno gledati).

1. Predstavljanje postignuća na nekom području; smotra (revija lutkarskih kazališta, revija amaterskoga filma, modna revija).

2. Naziv za različite publikacije (od književnih časopisa do zabavnih listova).

3. Glazbenoscensko djelo zabavna karaktera u kojem se redaju govorene partije, pjevanje (šansone, kupleti i sl.) i plesne scene, a povezuje ih jedna tema, ali bez čvršćega dramatskoga jedinstva. Srodna varijetetskim predstavama, revija se razvila oko 1830. u Francuskoj (Folies-Bergère, Moulin Rouge), odakle se potkraj XIX. st. proširila i u druge zemlje, a osobito je popularna bila u SAD-u (Ziegfeld Folies). Isprva je imala oblik kritičko-satirične predstave u kojoj se ismijava kakav aktualni politički ili društveni događaj, a poslije je postala pretežno pjevačko-plesni spektakl s raskošnim kostimima i dekorom. Prodrla je i u operetu (tzv. revijska opereta) i na film, a nakon II. svjetskog rata iščeznula je iz kazališta, ali se nastavila na televiziji, gdje se preobrazila u show.

Citiranje:
revija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52620>.