STRUKE:

predsjednik republike

predsjednik republike, državni poglavar u zemljama s republikanskim ustrojstvom. Bira ga izravno narod, parlament ili posebno ustrojeno tijelo, na određeno razdoblje (obično 4 do 7 godina). Predsjednik republike može sam biti nositelj izvršne vlasti, s važnim političkim i upravljačkim funkcijama koje ga stavljaju na mjesto lidera sustava (predsjednički sustav u SAD-u); može biti stabilan i nepristran ustavni organ koji obavlja tradicionalne funkcije državnog poglavara, te potiče, kontrolira, usmjerava i jamči korektno djelovanje sveukupne državne vlasti (u parlamentarnim republikama). Poznat je i polupredsjednički sustav (Francuska, RH od 1990. do 2000), u kojem se predsjednik republike bira izravno općim pravom glasa, ima znatne ovlasti, a izvršnu vlast dijeli s vladom.

Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa RH u zemlji i inozemstvu; brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti; odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti RH. Bira se na temelju općega i jednakoga biračkoga prava na izravnim izborima tajnim glasovanjem na razdoblje od pet godina. Nitko na tu funkciju ne može biti biran više od dva puta. Ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost, a nakon izbora podnosi ostavku na članstvo u političkoj stranci. Ako je spriječen (kraće i dulje) te u slučaju smrti i ostavke, zamjenjuje ga predsjednik Hrvatskoga sabora. Predsjednik Republike raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje; raspisuje referendum u skladu s Ustavom, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika; daje pomilovanja; dodjeljuje odlikovanja i priznanja; obavlja i druge dužnosti određene Ustavom. Surađuje s Vladom RH u oblikovanju i provođenju vanjske politike. Vrhovni je zapovjednik oružanih snaga RH. U izvjesnim slučajevima, koji su striktno pravno definirani, može donositi i uredbe sa zakonskom snagom. U skladu s Ustavom i zakonom surađuje s Vladom RH u usmjeravanju rada sigurnosnih službi. Na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, a nakon savjetovanja s predstavnicima klubova zastupnika parlamentarnih stranaka, može raspustiti Hrvatski sabor ako na zahtjev Vlade da joj se izglasuje povjerenje Hrvatski sabor izglasuje nepovjerenje ili u roku od 120 dana od dana predlaganja ne donese državni proračun. Odgovoran je za povrjedu Ustava počinjenu u obavljanju dužnosti; taj postupak pokreće Hrvatski sabor, a o odgovornosti odlučuje Ustavni sud RH. Ima imunitet nepovrjedivosti. U obavljanju dužnosti pomažu mu savjetodavna tijela, članove kojih imenuje i razrješuje. Ima pravo predlagati promjenu Ustava RH.

Citiranje:
predsjednik republike. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50080>.