TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Požar, Hrvoje

ilustracija
POŽAR, Hrvoje

Požar, Hrvoje, hrvatski inženjer elektrotehnike (Knin, 5. VII. 1916Zagreb, 30. VI. 1991). Diplomirao 1939. na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao projektant i elektroenergetski dispečer (1946–51), a zatim na Elektrotehničkom odjelu Tehničkoga fakulteta (poslije Elektrotehnički fakultet), na kojem je doktorirao 1955. te postao redoviti profesor 1960. i dekan (1960/62. i 1968/70). Kao predstojnik Zavoda za visoki napon i energetiku bavio se elektroenergetskim sustavima i izvorima električne energije, bio je istaknuti stručnjak za elektroenergetiku, osobito pridonio unaprjeđenju fakultetske nastave elektrotehnike, utemeljio Zagrebačku energetsku školu. Od 1965. izvanredni, od 1975. redoviti član te od 1978. glavni tajnik JAZU (danas HAZU). God. 1970–72. prorektor Sveučilišta u Zagrebu, od 1976. glavni urednik Tehničke enciklopedije (od V. do XII. sv.). Djelovao je i u Institutu za elektroprivredu, iz kojega se 1994. izdvojio današnji Energetski institut »Hrvoje Požar«. Član Ustavne komisije RH 1990. Dobio je mnoge nagrade, odlikovanja i priznanja, među ostalim i Nagradu za znanstveni rad »Nikola Tesla« (1963). Djela: Ekonomična raspodjela opterećenja u elektroenergetskom sistemu (1953), Snaga i energija u elektroenergetskim sistemima (Leistung und Energie in Verbundsystemen, 1963), Snaga i energija (1966), Visokonaponska rasklopna postrojenja (1967), Nove mogućnosti za određivanje raspodjele opterećenja u elektroenergetskom sistemu (1969), Osnove energetike (I–III, 1976–92), Izvori energije (1980).

Citiranje:
Požar, Hrvoje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49897>.