TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Arnerije, sv.

Arnerije, sv. (Arnir, Rajnerije, Rainerius), splitski nadbiskup i svetac (Romagna, oko 1100Dubrava, Poljica, 4. VIII. 1180). Bio redovnik u Fonte Avellani, a od 1156. biskup u Cagliju. Nakon smrti nadbiskupa Gerarda papa Aleksandar III. ga je, na traženje Splićana, 1175. postavio za splitskog nadbiskupa. Putovao u Carigrad, gdje se u ime Splita poklonio caru Emanuelu Komnenu. Godine 1177/78. održao je u Splitu, na poziv apostolskoga legata Rajmunda, pokrajinski crkveni sabor radi sređivanja crkvenih prilika. Sudjelovao 1179. na III. lateranskome koncilu u Rimu. Toma Arhiđakon navodi da je proširio imanja splitske Crkve. Iz toga je doba sačuvan velik broj krivotvorenih darovnica za imanja iz okolice Splita, koja su tobože pripadala splitskoj Crkvi. Arnerije se sukobio s Kačićima u Poljicima oko zemlje u Srinjinama, a kada je osobno radi toga došao u Poljica, omiški knez Nikola Kačić dao ga je kamenovati. Štovan u Splitu i na mjestu pogibije (kapela sv. Arnira), a Toma Arhiđakon već sredinom XIII. st. opisuje čuda koja su mu se pripisivala. Pokopan u samostanu sv. Benedikta u Splitu, koji je po njem dobio ime i gdje je 1444. Juraj Dalmatinac izgradio kapelu sv. Arnira. Papa Aleksandar VIII. odobrava 1690. njegov oficij i imenuje ga suzaštitnikom Splitske nadbiskupije.

Citiranje:
Arnerije, sv.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3939>.