Kurelac, Miroslav

Kurelac, Miroslav, hrvatski povjesničar (Zagreb, 25. V. 1926Zagreb, 7. X. 2004). Povijest diplomirao (1954) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zadru (1987). Do 1956. radio kao arhivist u Arhivu grada Zagreba. God 1954. bio na znanstvenom usavršavanju u Archives Nationales de France te polazio tečajeve iz paleografije na École des Hautes Études na Sorbonnei. God. 1956. izabran za asistenta u Historijskom institutu JAZU u Zagrebu (od 1988. znanstveni suradnik, od 1990. znanstveni savjetnik). Od 1979. obavljao dužnost upravitelja, od 1995. do 2002. voditelja Odsjeka za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu. God 1994. izabran za člana suradnika HAZU. U znanstvenim radovima proučavao hrvatsku historiografiju u razdoblju humanizma i renesanse, posebice historiografski rad Ivana Lučića. Glavno djelo: Ivan Lučić-Lucius: otac hrvatske historiografije (1994).

Citiranje:
Kurelac, Miroslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34710>.