STRUKE:

Kumār, Jainendra

Kumār [kuma:'r], Jainendra [62721aine'ndra], indijski književnik hindskoga jezika (Kauriyāganj, pokrajina Aligarh, 1903. ili 1905Delhi, ? 24. XII. 1988). Izobrazbu stekao u školama jinističke tradicije. Sljedbenik filozofskoga naučavanja i politike M. Gandhija. Pisao je pripovijetke, romane i eseje. Sklon introspekciji, romanom Kušnja (Parakla, 1929) ostvaruje prvi psihološki roman u hindskoj književnosti. Često je pisao o sudbinama žena u indijskome društvu; posebno se ističe njegov roman Ostavka (Tyāgpatra, 1937), o ženi koja napušta staroga muža i tako krši tradicijsku normu ugovorenoga braka. Pripovijetke su mu objavljene u više svezaka (Jainendrine pripovijetke – Jainendra Kumār kī kahāniyān, 1953–59).

Citiranje:
Kumār, Jainendra. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34596>.