Konstantin Filozof

Konstantin Filozof (bug. Konstantin Kostenečki), bugarski i srpski gramatičar i pisac (vjerojatno Kostenec, Bugarska, oko 1380?, prva polovica XV. st.). U Bačkovskom manastiru učitelj mu je bio Andrej (Andronik), sljedbenik reformatora bugarskog pravopisa patrijarha Evtimija. Kada je u poč. XV. st. Plovdiv pao pod Osmanlije, Konstantin Filozof došao je u Srbiju, gdje ga je primio i potpomagao Stefan Lazarević, bavio se pedagoškim i književnim radom te sudjelovao u diplomatskim misijama. U svojim gramatičkim raspravama (Priča izrečena o slovima – Skazanie izjavljeno o pismeneh, i dr.) zalagao se da se u srpski pravopis ponovno uvede uporaba starocrkvenoslavenskih glasova ь, ъ, ы, iako više nisu postojali u živom jeziku. Uporabom akcenata i drugih grčkih znakova želio je približiti srpski pravopis grčkomu. Tzv. Resavska škola (po manastiru Resavi ili Manasiji, središtu Konstantinove djelatnosti) širila je Konstantinove ideje po srpskim krajevima, Bugarskoj i Rusiji. Nakon smrti Stefanove napisao je, po nalogu patrijarha Nikona, Stefanov životopis (Žitije i žizn gospodina despota Stefana, 1431), prvo pravo povijesno djelo u srpskoj književnosti. Putovanje u Palestinu (Pătuvane do Palestina) jedno je od prvih putopisnih djela u bugarskoj književnosti.

Citiranje:
Konstantin Filozof. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32887>.