Kolumela, Lucije Junije Moderat

Kolumela, Lucije Junije Moderat (lat. Lucius Iunius Moderatus Columella [lu:'ki·us ju:'ni·us modera:'tus kolume'l:a]), rimski poljoprivredni pisac (sred. I. st.). Rodom iz Gadesa u Hispaniji (danas Cádiz). Na svojim je imanjima u Italiji izravno upoznao poljoprivredne poteškoće. O njima je najprije napisao kraće strukovno djelo O uzgoju vinograda i voćnjaka (De cultura vinearum et arborum) u 4 knjige, od kojih je sačuvana samo druga – O voćkama (De arboribus). Potpuno je sačuvano njegovo glavno djelo O seoskim poslovima (De re rustica), u 12 knjiga, o obrađivanju polja, stočarstvu i veterinarstvu. Cijelo je djelo napisano u prozi, osim 10. knjige, O vrtlarstvu (De cultu hortorum), koju je u 430 heksametara spjevao kao dopunu Vergilijevim Georgikama. Tim je djelom Kolumela želio unaprijediti italsko poljogospodarstvo. U svojim djelima Kolumela se služio važnijom građom iz grčke i rimske tradicije, a sadržajna i jezična uravnoteženost bitno su utjecale na potonja djela slična sadržaja.

Citiranje:
Kolumela, Lucije Junije Moderat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32509>.